تاریخ و زمان امتحان میان ترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری:

پنجشنبه 5/۹/۱۳۹4

ساعت 8:۰۰ تا 9:۰۰ امتحان میان ترم کتبی(۶نمره)(از فصل اول تا آخر Access)

ساعت 9:۰۰ تا 11:۰۰ امتحان عملی (۲۰ نمره)

مکان : سایت شماره1 ساختمان پیام نور استان(جاده دریا)

منبع : وبلاگ آموزشی تاریخ و زمان امتحان میان ترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری:
برچسب ها : امتحان ,میان ,امتحان میان ,کاربرد کامپیوتر ,زمان امتحان